Fordelene ved hybride MS polymerer

Fordelene ved hybride MS polymerer i forhold til silikone

Vi slår det lige fast endnu en gang: TEC7 er ikke en silikone. Overhovedet ikke!

TEC7 er ikke en silikone. Men hvad er det så?

Ja, hvad er det så? TEC7 var et af de allerførste hybride MS polymerprodukter på det europæiske marked. Og nok stadig det bedste.

Hybride MS-polymerer blev udviklet i Japan i slutningen af 1970'erne for at gøre bygninger mere modstandsdygtige over for jordskælv. Kombinationen af stor bindekraft og høj elasticitet gør MS polymerer i stand til at absorbere bevægelse og vibrationer, og samtidig stærke nok til at holde en bygning oprejst. Det kan bolte og skruer ikke klare...

Disse egenskaber gør også MS polymerer til et fremragende underlag for elastiske klæbemidler og stærke klæbefugemasser. Med andre ord ligesom TEC7.

Og silikoner? De er meget ældre. De har dokumenterede kvaliteter, såsom høj UV-bestandighed og permanent høj elasticitet. Fra et teknisk synspunkt er de perfekte som fugemasser, men vedhæftningen er ofte ikke optimal. Hybride MS polymerer har her en fordel takket være deres kemiske opbygning. De forener nemlig de bedste egenskaber fra silikonefugemasser (elasticitet, holdbarhed) og ekstremt stærke PU-klæbemidler (vedhæftning, malbarhed, bedre bearbejdelighed), hvilket er grunden til, de kaldes ”hybride”.

Tec7 er en hybrid MS polymer

Hybride MS polymerer er også på andre områder, f.eks. inden for økologi og sundhed, et bedre alternativ til silikoner. Mange af den nuværende generation af silikoner er enten af den eddikesyrebaseret type, som ikke kan bruges på syrefølsomme metaller og cement- og kalkbaserede underlag, eller af den neutralhærdende oximbaseret type.

Disse oximer, og især MEK-oxim eller MEKO, er kemiske stoffer, som EU i 2020 klassificerede som "mistænkt for at være kræftfremkaldende". Den professionelle brug af MEKO-holdige silikoner vil derfor blive begrænset, og det forventes, at de fleste vil forsvinde fra markedet. Der findes alternativer såsom alkoxysilikoner, der ikke har de sundhedsmæssige problemer som oximerne. De er dog ofte dyrere, og ikke alle produkter er af samme høje kvalitet.

Hybride MS polymerer: det sikre og miljøvenlige valg

Hybride MS polymerer indeholder ingen kendte giftige komponenter. Både under og efter brug er der stort set ingen udledning af flygtige organiske forbindelser (VOC'er). Produkter som TEC7, X-Seal og TRANS har derfor opnået den højeste klassificering for indendørs luftkvalitet, såsom den tyske Emicode EC1 eller den meget strenge finske M1-klassificering. Dette gør dem velegnede til brug i krævende opgaver i økologisk byggeri.

Kort fortalt er hybride MS polymerer i mange tilfælde det bedste valg til både tætning og klæbning. Bedre vedhæftning, perfekt bearbejdelighed, malbar, sikker og miljøvenlig. Men sørg for at bruge et produkt af høj kvalitet, som kommer fra en pålidelig producent, som f.eks. TEC7.

Produkter

Udforsk vores helte

Har du et spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at ringe eller sende os en e-mail.

Kontakt