Konkurrencevilkår ind

1. Udbyder

Denne konkurrence udbydes af Novatech International med hjemstedsadresse lndustrielaan 58, 2250 Olen, Belgien (herefter benævnt "Udbyderen").

2. Konkurrenceperiode og deltagere

Konkurrencen løber fra den 17. juni 2022 til den 1. juli 2022.

Alle personer, der er fyldt 18 år og bosiddende i Belgien, Luxembourg, Holland, Frankrig, Tyskland, Danmark eller Finland, kan deltage i konkurrencen.

Medarbejdere hos Novatech International, deres reklamebureauer og enhver anden person, der har deltaget i tilrettelæggelsen af konkurrencen, kan ikke deltage.

3. Deltagelse

For på gyldig vis at kunne deltage i konkurrencen skal man indtaste de påkrævede oplysninger (deltagende salgssted, efternavn, fornavn, e-mail) via websiden, der er udviklet til dette formål. Hvis ovenstående oplysninger ikke indtastes, anses deltagelsen for ugyldig. Hver deltager må indtaste de påkrævede oplysninger én gang.

Det deltagende Tec7-salgssted kan findes i listen over deltagende salgssteder.

Deltagere skal indtaste ovenstående oplysninger via hjemmesiden https://tec7.com/daDK/indlaeg/brug-for-en-pause-vind-et-sup

Udbyderen forbeholder sig ret til at afvise ugyldige indtastninger eller begrænse dem til en enkelt gyldig indtastning uden at skulle retfærdiggøre sine handlinger.

4. Præmier og vindere

Præmiepuljen omfatter følgende præmie:

- 1 x Tec7 SUP board (standup paddleboard) pr. deltagende salgssted

For hvert deltagende salgssted udtrækkes der en vinder blandt de deltagere, som har deltaget i konkurrencen på gyldig vis i løbet af konkurrenceperioden ved at indtaste svaret på det skiftende spørgsmål. Det svar, der kommer tættest på svaret på det skiftende spørgsmål, vinder et Tec7 SUP board.

5. Besked til vinderne og modtagelse af præmie

Vinderne anses for at have modtaget besked, om at de har vundet, inden for 30 dage efter beskeden er afsendt pr. e-mail. Hvis vinderne ikke melder sig inden for denne periode, antages det, at det er umuligt at komme i kontakt med dem, og deres præmie vil herefter indgå i den næste konkurrence.

Vinderne kan ikke bestride den præmie, de har vundet, ej heller anmode om en justering eller ombytning af deres præmie. Præmier er endvidere personlige og kan ikke overdrages til andre. Udbyderen forbeholder sig dog ret til om nødvendigt at udlevere en præmie, hvis værdi svarer til den oprindelige præmie.

Der udleveres kun én præmie pr. adresse, pr. person og pr. IP-adresse. Ethvert forsøg på at snyde medfører øjeblikkelig udelukkelse af den pågældende deltager. Enhver person, der deltager i konkurrencen på en organiseret måde, det være sig inden for rammerne af en juridisk eller de facto-forening eller ved på nogen måde at kollaborere med andre for at øge sine chancer for at vinde, vil blive udelukket fra konkurrencen. Det samme skal gælde for enhver person, der bruger tricks eller andre manøvrer, herunder brugen af et computerprogram, eller som deltager på en måde, der er ulovlig eller svigagtig, for at øge sine chancer for at vinde.

6. Udbyderens rettigheder

Udbyderen kan til enhver tid udelukke en person fra at deltage i konkurrencen i en nærmere angivet periode i tilfælde af overtrædelse af konkurrencevilkårene for deltagelse eller i tilfælde af misbrug, bedrageri eller deltagelse i ond tro i en konkurrence.

Udbyderen af konkurrencen forbeholder sig ret til at ændre fremgangsmåden eller forløbet af konkurrencen, hvis uforudsete omstændigheder eller omstændigheder udenfor udbyderens kontrol berettiger dette. Udbyderen har ikke et erstatningsansvar, hvis konkurrencen på grund af omstændigheder udenfor udbyderens kontrol skulle blive afbrudt, udsat eller aflyst.

Udbyderen forbeholder sig ret til at måtte informere om vinderne med salgsfremmende formål for øje.

Deltagelse i denne konkurrence indebærer en uforbeholden accept af nærværende konkurrencevilkår. Fremsættelse af indvendinger mod ordlyden af spørgsmål og svar accepteres ikke.

I tilfælde af force majeure, uforudsete omstændigheder eller tvister vil udbyderen i samråd med sin advokat træffe de beslutninger, der er nødvendige for at sikre, at konkurrencen afvikles på korrekt vis. Deres beslutninger er suveræne, og der kan dermed ikke klages over de trufne beslutninger.

Deltageren giver udtrykkeligt tilladelse til Udbyderens automatiserede behandling af deltagerens personoplysninger. Denne behandling skal sikre en gnidningsløs afvikling af konkurrencen.

I henhold til Persondataforordningen (GDPR) om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med behandling af personoplysninger har deltageren altid mulighed for at konsultere, rette eller ændre de oplysninger, deltageren har afgivet. Det eneste, deltageren skal gøre, er at sende en skriftlig anmodning til ovennævnte adresse. Den pågældende afdeling er også klar til at hjælpe deltageren, hvis vedkommende ikke ønsker eller ikke længere ønsker, at vedkommendes personoplysninger behandles til direkte markedsføringsformål.

Kontakt