Remove All

Fjerner selv meget genstridige overfladeforureninger

Hærdet pu-skum

Fugemasse

Graffiti

Sod

Hvor kan du købe?

Generel information

Produktbeskrivelse

 • Trænger hele vejen ned gennem det, der skal opløses.
 • Gamle lag maling skaller af, hærdet fugemasse løsnes fra underlaget, og rester af polyuretanskum bliver blødt, hvorved de bliver lette at fjerne.
 • Remove All er miljøvenlig og nem at bruge.

Tilgængelige pakker og farver

Artikel nr. EAN-kode Beskrivelse
removeall-50ml-dk-493905257 493905257 - 5414195002018 - Remove All - tube 50ml 493905257 5414195002018 Remove All - tube 50ml

Anvendelse

 • Fjerner selv meget genstridige overfladeforureninger såsom hærdet forsegler, PU-skum, maling, lak, sod mv.
 • Fordamper ekstremt langsomt, så det bliver i stand til at fjerne meget stædige snavsaflejringer helt.

Teknisk information

Specifikationer

 • Base: acetalopløsningsmiddel.
 • Form: flydende.
 • Farve: transparent.
 • Molekylvægt: 164,2.
 • Smeltepunkt: < -65 °C.
 • Initialt kogepunkt: +210 °C.
 • Densitet: 0,9921 (20 °C).
 • Damptryk ved 20 °C: 1,1225 bar.
 • Opløselighed i vand: 100%.
 • Flammepunkt (ASTM D 92): 92 °C.
 • Flammepunkt (ASTM D 93): 88 °C.
 • Automatisk antændelsestemperatur: +210 °C.
 • Fordampningshastighed: 17,38 (sammenligningspunkt: butylacetat=1).
 • Lagringsholdbarhed: 18 måneder i lukket originalemballage, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Vejledning

ADVARSEL: Remove ALL trænger gennem aflejringerne og løsner dem fra underlaget. Underlagets bestandighed skal derfor altid undersøges.

Ekstra forsigtighed tilrådes på:

 • lakerede og malede overflader
 • pulverlakering
 • laminater, finer og andre limede toplag
 • printede overflader

Dette afrensningsprodukt er ikke en lakfjerner og kræver derfor mere tid til nogle anvendelsesområder. Skyl altid med rigeligt rent vand efter at have fjernet snavsaflejringen. Ringe eller ingen virkning på ren silicium og meget gamle, tykke lag maling.

 • Skær så meget af forureningen bort som muligt (PUR-skum, forsegler mv).
 • Slib om muligt malingens slutlag, også på graffiti.
 • Dette hjælper produktet til at trænge hurtigere igennem.
 • Fjern støv og snavs.
 • Påfør en tilstrækkelig mængde Remove All, og lad det virke i tilstrækkelig lang tid. Fjern den del af forureningen, som har løsnet sig.
 • Gentag om nødvendigt.
 • Skyl altid grundigt med rent vand.
 • remove-all-10.jpg
 • remove-all-05.jpg
 • remove-all-08.jpg

Har du et spørgsmål?

Så er du altid velkommen til at ringe eller sende os en e-mail.

screenreader.go to top Kontakt