Tec7 Cleaner

UNIVERSAL RENSE OG AFFEDTNINGSMIDDEL

Til afslutning af fuger

Rengøring af værktøj

Fjerner u-hærdet Tec7, Flex og X-Tack

Hvor kan du købe?

Generel information

Produktbeskrivelse

 • Ideel til overfladebehandling af Tec7-samlinger.
 • Fjernelse af ikke-hærdet Tec7 og andre produkter.
 • Syrefri og sikker til brug på alle materialer.
 • Efterlader ikke en film.

Tilgængelige pakker og farver

 • 683041257 - Tec7 Cleaner - aerosol 500ml

Anvendelse

 • Overfladebehandling af samlinger.
 • Affedtning og rengøring af alle overflader inden brug af klæbe- og tætningsprodukter.
 • Fjernelse af klistermærke- og limrester.
 • Rengøring og affedtning af værktøj og maskiner.
 • Angriber ikke lak eller syntetisk materiale.
 • Hurtig og sikker affedtning af jern- og ikke-jernholdige metaller før limning eller maling. Tec7 Cleaner danner ikke noget oxidlag med letmetaller.

Teknisk information

Specifikationer

 • Farve: farveløs.
 • Lugt: let opløsningsmiddellugt.
 • Tilstand ved rumtemperatur: flydende.
 • Kogepunkt: 138°C - 175°C.
 • Damptryk: 1,0 KPA 20°C.
 • Massefylde: 0.72°C.
 • Flammepunkt: 27°C.
 • Spontan antændelse: 208°C.
 • Opbevaringstid: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
 • Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Vejledning

 • Spray Tec7 Cleaner på, og lad det virke et par minutter.
 • Gnid området med en ren mikrofiberklud, og aftør det herefter.
 • Gentag om nødvendigt.
 • Lad Tec7 Cleaner fordampe fuldstændig før limning.

 

Test farveægtheden på et ikke-synligt sted. Tec7 Cleaner opløser ikke-hærdet forsegler. Ved afslutning af fuger påføres lidt Tec7 Cleaner med en fugepen for at forhindre pletdannelse. Brug HP Clean som et opløsningsfrit rensemiddel på natursten. Brug Multi Clean til fjernelse af naturlige forureninger.

 • tec7-cleaner-01-olie.jpg
 • tec7-cleaner-02-teervlekken.jpg
 • tec7-cleaner-11.jpg
Kontakt