Produkt mod opstigende fugt til injektion i væg

Produkt mod opstigende fugt til injektion i væg

Hvis du har problemer med fugt forneden på dine vægge, skyldes det sandsynligvis opstigende fugt. Dette problem opstår, når der ikke er en vandspærre i dit hus eller din bygning, eller hvis den er beskadiget, og grundvandet derfor suges op gennem væggene. Dette problem ses især i huse af ældre dato. Det er vigtigt at løse fugtproblemer så hurtigt som muligt for at forhindre, at bygningen tager skade, eller at dit helbred påvirkes.

Med WP7-402 Barriere Mod Opstigende Fugt kan du selv behandle dine vægge og sige farvel til opstigende fugt.

TRIN 1: KLARGØRING

 • Bestem den korrekte boredybde ved at måle vægtykkelsen eller ved at gennemtrænge væggen.

 • Træk 5 cm fra den målte værdi.

 • Markér boredybden ved at sætte et stykke tape på boret.

 • Borediameteren skal være 12 mm.

injecteren-01

Trin 2: Boring

 • Bor et hul på 12 mm for hver 10 cm. Overhold den boredybde, du har markeret på boret.

 • Bor i den nederste vandrette fuge over jordoverfladen for at opnå det bedste resultat.

 • Hvis det drejer sig om en væg af porøse sten, f.eks. sandsten, er det bedst også at sprøjte produktet ind i selve stenen.

 • Hvis der er en gammel vandspærre, skal du bore i fugen lige under vandspærren.

 • Fjern alt borestøv.

injecteren-02

Trin 3: Injektion

 • Skru injektionsslagen fast på produktemballagens dyse.

 • Placér injektionsslangen bagerst i det borede hul, og fyld hullet op med en langsom bagudrettet bevægelse.

 • Fyld ikke den sidste cm.

injecteren-04

Trin 4: Slutbehandling

 • Luk hullerne med Tec7 Filler eller Tec7 Wall Fix.

 • Rengør dit udstyr med Tec7 Cleaner.

injecteren-03

Se altid det tekniske datablad for at få alle instruktioner.

Kontakt